Ракията.com

Заповядайте на нашата маса!
Тук няма непознати,
само приятели,
които все още не сте срещнали…
Последно посещение: 18 Юни 2018, 16:28 Дата и час: 18 Юни 2018, 16:28

Часова зона: Европа/София [DST]

 [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: помощ ревизия!
МнениеПубликувано на: 06 Ное 2015, 19:21 
Offline
Аватар

Регистриран на: 25 Сеп 2015, 13:31
Мнения: 271
Р Е Ш Е Н И Еград Ловеч,31.03.2011 годинаВ ИМЕТО НА НАРОДА

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори наказателен състав в открито заседание на първи март две хиляди и единадесета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ШОЛЕКОВАпри секретаря : Н.Б., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 15 по описа за 2011 година и за да се произнесе, съобрази:С наказателно постановление №418/21.12.2010 год. на Любомир Благоев Стоилов – Началник на Митница Свищов, е наложена на основание чл.60,ал.2,чл.109,ал.1,чл.124,ал.1 и чл.128, ал.2 от ЗАДС, във вр. с чл.24 и чл.53 от ЗАНН , глоба в размер на 1000/хиляда/лева на И.В.И. ***,ЕГН:**********, за това че без да притежава документи за регистрация на специализиран малък обект за дестилация съгласно изискванията на ЗАДС,при извършена съвместна проверка със служители на РУ”Полиция”-Ловеч на 09.10.2010 год. извършвал в обект,находящ се в собствения му имот/в изградена монолитна постройка/дестилация на спиртни напитки/ракия/,9 литра,с алкохолно съдържание 54,5%vol,измерени при 20 градуса със служебен денситометър тип DMA 35N с фабр.№80490432, с което е нарушил разпоредбите на чл.109,ал.1,във връзка с чл.60,ал.2 от ЗАДС.Със същото НП е отнет в полза на държавата предмета на нарушението – 9 литра етилов алкохол/ракия/ с 54,5%алкохол,1 бр.меден капак и 1 бр.лула,подробно описани в описателната част на НП.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят И.В.И.,който го обжалва в срок и излага, че същото е неправилно и незаконосъобразно,тъй като направените констатации в акта не отговарят на фактическата обстановка.Излага,че въпросният казан за варене на ракия не е негов,а е бил взет на заем от негов съселянин,както и че не може да регистрира обект за дестилация,тъй като не разполага с необходимите средства за това.Твърди,че до извършване на проверката,всяка година е изварявал ракия за лични нужди,като продукт от събраното грозде от собственото му лозе в РПК-с.Баховица,но поради обтегнатите и влошени отношения с управителя на РПК-Баховица,напровил опит да стори това в къщи и допуснал грешка.Сочи,че това му е първо нарушение и с оглед малкото количество-9 литра ракия,не може да бъде отнесено като производствено количество.Изтъква,че е оказал пълно съдействие на контролните органи,но при издаване на НП не е отчетено,че е безработен,с влошено здравословно състояние,че това му е първо нарушение и че обществената опасност на деянието е изключително ниска,както и че не са налице вредни последици от нарушението. Поради изложеното моли съда да приеме,че са налице условията на чл.28 от ЗАНН и да отмени изцяло НП.

В съдебно заседание жалбоподателят,редовно призован се явява лично и с адв.М.,който поддържа жалбата като счита,че от доказателствата се установява,че това е само един инцидент и наказващият орган не е изпълнил задължението си да прецени дали се касае за маловажно нарушение.Представени са писмени бележки в срок.

Ответникът- Митница Свищов редовно призован се представлява от юриск. В., който моли да бъде оставена жалбата без уважение, като неоснователна,като счита, че нарушението е безспорно доказано,не са нарушени правата на жалбоподателя,спазени са принципите за водене на производството и моли съда да потвърди НП. Представени са писмени бележки в срок.

От събраните по делото писмени доказателства, от показанията на свидетелите П.П.,И.И.,Е.И.,В.Л. и Т.Т.,от становището на процесуалните представители на страните,съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 13.12.2010 год. бил съставен Акт № 566 за установяване на административно нарушение от св.П.П., в присъствието на св. И.И. и Е.И. срещу И.В.И.,за това,че на 09.10.2010 год.,при извършена проверка със служители на РУП-Ловеч в частен имот,находящ се в с.Баховица,обл.ловеч,ул.”Св.Кирил и Методий”,със съсобственик и полвател И.В.И. е установено,че в монолитна пристройка е монтиран 1 брой казан/дестилатор/ за изваряване на спиртни напитки/ракии/.Към момента на проверката казана е бил в режим на работа,а съгласно чл.60,ал.2 от ЗАДС производство на акцизни стоки се извършва само в регистрирани данъчни складове,а ракии могат да се изваряват и в специализирани малки обекти за дестилиране.Регистрацията на подобна дейност се извършва по реда на чл.56 от ЗАДС.Установено е след проверка в СУА,че лицето И.В.И. не притежава удостоверение за регистрация на СМОД,задължително условие за упражняване на подобна дейност,което е нарушение на чл.109,ал.1,във връзка с чл.60,ал.2 от ЗАДС.Веществените доказателства,открити при проверката-9 литра наливен етилов алкохол/ракия/,1 бр.меден капак и 1 бр.медна лула са иззети с протокол №2245/09.10.2010 год. и разписка №0102/09.10.2010 год.Алкохолното съдържание на описания алкохол-54,5% е установено със служебен денситометър.АУАН е съставен съобразно изискванията на чл.40,ал.1 от ЗАНН в присъствие на нарушителя.Няма приложени възражения по акта от жалбоподателя.Въз основа на акта за установяване на административно нарушение е издадено обжалваното наказателно постановление.

Актосъставителят и свидетелите по акта в с.з.поддържат отразените в акта констатации.

При така установената фактическа обстановка,съдът приема,че направените в АУАН и възпроизведени в НП констатации съответстват на действителното положение и е безпорно установено,че на 09.10.2010 год.в с.Баховица,в частен имот,стопанисван от жалбоподателя,същият е заварен да изварява ракия,без да притежава документи за регистрация на специализиран малък обект за дестилация,съгласно изискванията на ЗАДС.Това обстоятелство не се отрича и от жалбоподателя.АУАН и НП отговарят на всички изисквания на чл.42 и чл.57 от ЗАНН,направено е пълно и точно описание на нарушението,обстоятелствата,при които е извършено,както и на доказателствата,които го потвърждават,правилно е квалифицирано нарушението.Спазена е и процедурата по чл.40,ал.1 от ЗАНН относно съставяне и връчване на акта.От разпита на св.Лалов и Тодоров се установява фактическата обстановка,описана в АУАН,както и че казана,открит в имота на жалбоподателя не е негова собственост,както и че по принцип жалбоподателят изварява ракията си в обществения казан,но поради конфликти с председателя на кооперацията е решил да свари ракията си сам.

Въпреки това обаче,съдът намира,че обжалваното НП е незаконосъобразно,тъй като при издаването му наказващият орган не е обсъдил и преценил възможността за приложението на чл.28 от ЗАНН.В конкретния случай съдът определено счита,че нарушението съдържа всички белези на маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН.Видно от събраните доказателства жалбоподателят към момента на деянието е бил безработен,а впоследствие пенсионер,констатираното нарушение е първо за него,количеството дестилиран алкохол открито при проверката е малко,ниска е обществената опасност и на деянието и на дееца,като следва да се отбележи,че дори и минимална,наложената санкция е несъразмерно тежка и се явява несправедлива спрямо тежестта на нарушението и данните за личността на нарушителя/здравословно и имотно състояние/.От друга страна по делото няма данни за стойността на извареното количество ракия и съответно дължимия акциз,но с оглед малкото количество-9 литра,съдът приема,че вредните последици от деянието са незначителни,не са засегнати съществено целите на ЗАДС и всички изложени по-горе обстоятелства налагат извода за маловажност на нарушението,поради което не може да се обуслови ангажирането на имуществената административнонаказателна отговорност на жалбоподателя.

Поради изложените съображения,съдът приема,че НП е незаконосъобразно и следва да бъде отменено изцяло.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

Р Е Ш И :ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №418/21.12.2010 год. на Любомир Благоев Стоилов – Началник на Митница Свищов, с което е наложена на основание чл.60,ал.2,чл.109,ал.1,чл.124,ал.1 и чл.128, ал.2 от ЗАДС, във вр. с чл.24 и чл.53 от ЗАНН , глоба в размер на 1000/хиляда/лева и е отнет в полза на държавата предмета на нарушението – 9 литра етилов алкохол/ракия/ с 54,5%алкохол,1 бр.меден капак и 1 бр.лула,подробно описани в описателната част на НП на И.В.И. ***,ЕГН:**********,за нарушение на чл.109,ал.1,във връзка с чл.60,ал.2 от ЗАДС ,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на ЗВАС в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Върнете се в началото
  
 
 [ 1 мнение ] 

Часова зона: Европа/София [DST]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Joro Polimera и 0 гости


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Спонсор: ХигроОптима